Logo Smeg

DISKMASKINER MED PLATS FÖR 13 OCH 14 KUVERT: MÅNGSIDIGA OCH MED HÖG KAPACITET

Diskmaskiner med plats för 13 och 14 kuvert: mångsidiga och med hög kapacitet

Eftersom Smeg har stora kunskaper om vad konsumenterna verkligen vill ha och förväntar sig, lanserar man nu ett antal nyheter i diskmaskinssortimentet.

Active Light-systemet är ett exempel på en sådan nyhet. Systemet, som finns på de mest exklusiva inbyggnadsmodellerna, gör att det blir ännu enklare att använda diskmaskinen. Active Light består av en röd LED-lampa som kastar ett rött ljussken mot golvet under diskmaskinsluckan när diskmaskinen används (när diskningen är klar försvinner ljuset). På så vis syns det omedelbart om enheten används eller inte och man behöver inte riskera att öppna luckan av misstag innan diskningen är klar.

Produktprogrammet går också i spetsen när det gäller energieffektivitet. Enersave-funktionen består i att luckan öppnas automatiskt med några få centimeter i slutet av diskprogrammet för att möjliggöra extra effektiv torkning. Med Enersave-modellerna minskar energiförbrukningen med 10 eller 20 % (för modeller med plats för 13 respektive 14 kuvert), jämfört med vanliga A-klassade diskmaskiner.

Om du använder alternativa energikällor blir fördelarna ännu fler. I jämförelse med vanliga klass A-diskmaskiner kan energiförbrukningen minskas med 35 % och disktiden reduceras med 20 % om du använder vatten som värmts upp av solenergi. Maskinerna i det nya programmet förbrukar dessutom upp till 40 % mindre vatten, eftersom det endast krävs 10 liter vatten (modeller för 13 kuvert) eller 12 liter (modeller för 14 kuvert) för att diska ditt porslin och dina bestick.

I syfte att maximera utrymmet har även insidan av Smegs diskmaskiner fått ny design. Den nya överkorgen är justerbar i tre lägen för maximal påfyllnadskapacitet, och på 14-kuvertsmodellerna finns också en extra korg för bestick och köksredskap.

Tack vare intensiv forskning och exklusiva designlösningar kan Smeg garantera högsta prestanda och resultat med hjälp av funktioner och program som har specialutvecklats i linje med konsumenternas behov. Oavsett vilket diskprogram som används är Smegs diskmaskiner exceptionellt tystgående utan att för den skulle ge avkall på prestandan. I vissa av toppmodellerna är ljudnivån endast 39 dB(A).

Smegs enorma produktprogram på diskmaskinssidan har delats in i fristående maskiner och inbyggnadsmaskiner, allt för att tillgodose varje enskild kunds krav beträffande kapacitet och utformning.

Download Pdf >