Logo Smeg

DEN SENASTE TEKNIKEN SOM GÖR SKILLNAD

Upptäck den senaste tekniken i Smegs diskmaskiner

27/12/2017

Efter 25 års förbättring av sitt effektiva orbitala tvättsystem har Smeg patenterat och producerat ett nytt system – ”Planetarium”. Bestående av en arm med en asymmetrisk axel, skapar "Planetarium" elliptiska banor i förhållande till rotationscentrumet: dubbelrotationen tillsammans med positionen och speciella placeringen av munstyckena för vattnet garanterar en täckning som är mycket större än standard. I slutet av cykeln säkerställer det automatiska öppningssystemet Enersave att disken är helt torr och minskar energiförbrukningen.

Med avseende på optimering av disk volymer presenterar det nya sortimentet också lösningar som är särskilt funktionella: de nya skenorna för korgarna gör att de kan extraheras, vilket gör dem tillgängliga för hela djupet. Den andra korgen har insatser som kan plattas till för att placera större tallrikar, koppar och vinglas på ett säkert sätt från 88 till 225 mm. Slutligen består Flexi Duo, den tredje korgen, patenterad av Smeg, av två mobila enheter som, beroende på belastningskrav i underkorg, kan flyttas för att skapa mer utrymme.

Det nya sortimentet av Smeg diskmaskiner förutser behovet av ny köksdesign genom innovativ estetik och tekniska lösningar. Efter de senaste marknadskraven har det nya patenterade systemet för fixering av diskmaskinens dörr utformats med gångjärn som gör det möjligt att sänka höjden på sockeln till 5 cm. Dessa gångjärn tillåter också traditionell positionering med en 10 cm sockel och en mer innovativ kolonninstallation med diskmaskinen i en höjd för lättare lastning och lossning.

Dessutom kan dörren med en lastkapacitet på upp till 11 kg fixeras med paneler av olika material. Den invändiga LED-belysningen tillför en estetisk och funktionell detalj som uppskattas utifrån många aspekter.