Logo Smeg

Estetisk linje

Stil är för Smeg ett påtagligt begrepp: Sättet som en produkt kommunicerar med sin omgivningoch möjlig gör för sina användare att interagera med den, leder till en rapport ifrån användaren somberör annat än praktiska bekymmer.

Med detta i åtanke har Smeg gjort grundlig forskning  i estetik och stil. En ständigt strävan efter att hitta skönhet och perfektion har lett till ett samarbete med ledande designersoch arkitekter över hela världen och man har skapat flera distinkta estetiska serier med exklusiv design.