Logo Smeg

Estetisk linje

Please only use this tool to share the page you are interested in. To ask a question or request information please use the relevant form on the contacts page.

Stil är för Smeg ett påtagligt begrepp: Sättet som en produkt kommunicerar med sin omgivningoch möjlig gör för sina användare att interagera med den, leder till en rapport ifrån användaren somberör annat än praktiska bekymmer.

Med detta i åtanke har Smeg gjort grundlig forskning  i estetik och stil. En ständigt strävan efter att hitta skönhet och perfektion har lett till ett samarbete med ledande designersoch arkitekter över hela världen och man har skapat flera distinkta estetiska serier med exklusiv design.